Poza tradycyjnymi kalendarzami ściennymi i biurkowymi prezentowanymi w ofercie wykonujemy również niestandardowe kalendarze projektowane i wykonane zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych klientów.